Aanpassing steunmaatregel KMO Portefeuille vanaf 1 december ’19

U heeft het wellicht al vernomen in de media. De steunpercentages in kader van de kmo-portefeuille wijzigt vanaf 1 december ’19.

Een kleine onderneming die tot nu toe via de kmo-portefeuille, in opleiding en adviezen investeerde, kreeg 40% steun van de Vlaamse overheid. Een middelgrote onderneming kreeg 30%. Vanaf 1 december worden deze percentages respectievelijk naar 30% en 20% bijgestuurd.

Ook het plafondbedrag wordt aangepast. Daar waar het steunplafond voorheen maximum 10.000 euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen bedroeg, zal het maximum plafond voor alle kmo’s vanaf 1 januari 2020, 7.500 euro bedragen.

Wenst u te weten wat dit concreet betekent voor uw adviesvraag? U kunt me steeds contacteren op 0494 24 74 60.