Bouwen aan betekenis!

LEGO® SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde denk- , communicatie- en probleemoplossende methode voor organisaties, teams en individuen. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek vanuit verschillende domeinen zoals de bedrijfswereld, organisatieontwikkeling, psychologie en het is gefundeerd op het concept van “denken met de handen”.

Voor veel ondernemers nog steeds onbekend maar deze beproefde methode is niet nieuw. Het idee is ontstaan in de jaren 90 binnen de LEGO Group waarin het bedrijf zocht naar een manier om in te spelen op veranderingen. Deze methode werd verder ontwikkeld en in 2010 beschikbaar gesteld voor andere bedrijven onder de naam LEGO® Serious play® (LSP).

Concreet, wat is LEGO® Serious play®?

Het principe is eenvoudig: het bouwen met de blokken helpt om gedachten te ordenen en een antwoord te vinden op de gestelde vragen. De facilitator leidt de deelnemers door een serie van vragen die steeds een stapje verder en dieper gaan.  Elke deelnemer drukt zijn of haar gedachten en ideeën uit in modellen. Doordat de creativiteit van elke deelnemer wordt aangesproken, ontstaan er vanzelf verrassende resultaten.  Deze modellen fungeren als metaforen en dienen als basis voor een verder gesprek. Door hierop te reflecteren met elkaar, ontstaan nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. In relatief korte tijd worden zo concrete resultaten gerealiseerd.

De rol van de facilitator is het stellen van verhelderende vragen en het benoemen van nieuwe inzichten en onderlinge verbanden. Bij LEGO® SERIOUS PLAY® gaat het om het groepsproces. Elke deelnemer doet z’n ding en wordt betrokken bij het tussen- of eindresultaat. Er gaan geen ideeën verloren en iedereen kan zijn expressie de ruimte geven. Het uiteindelijke resultaat – een nieuwe richting, visie, oplossing, samenwerking, besluit of wat dan ook – is een door alle deelnemers gedragen oplossing.

Vinddevis zet LEGO® SERIOUS PLAY® in op organisatieniveau: imago, visie, strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling, …

Voordelen van LEGO® SERIOUS PLAY®

  • 100% betrokkenheid,
  • Gelijke inbreng van de deelnemers,
  • Vaste denkpatronen worden doorbroken,
  • Verhalen en metaforen werken zijn duidelijk en gemakkelijker te onthouden,
  • Inzicht in de organisatie,
  • Je genereert meer ideeën als je bouwt,
  • Nodigt uit tot dialoog en verdieping,
  • Het is een efficiënt proces om met een groep in korte tijd een gedeeld doel te bepalen,
  • Moeilijke, soms delicate items worden besproken op speelse manier

Aanpak

Aan de hand van een kennismakingsgesprek bespreken we de probleem- of vraagstelling. Wat wil je precies bereiken? Wie zijn de betrokkenen?
De sessie LSP is afhankelijk van de complexiteit van de vraag en kan variëren van 2 uur tot 2 dagen. Er wordt gewerkt met groepen tot maximum 12 personen.

Meer weten? Contacteer me via griet@vinddevis.be of 0494 24 74 60