Nut van een marketingplan

Marketing is de manier waarop je een product of dienst bij de klant krijgt.  Een marketingplan structureert dit volledig traject. Het plan is gebaseerd op een interne en externe analyse van waaruit strategische en operationele keuzes voortvloeien. Het geeft aan hoe je als ondernemer de gestelde doelen kan bereiken, op welke termijn en met welke middelen.

Waarom is een marketingplan nu zo belangrijk?

Identificatie en differentiatie

Wat maakt jouw onderneming uniek en waarom kiezen klanten voor jou? Hoe wil je dat je onderneming bekend staat? Dit is voor veel ondernemers geen evidente denkoefening.  Verschillende analyses, zowel intern als extern, helpen hierbij.

Consumenten gaan (on)bewust op zoek naar identificatie. Als je vb. als ondernemer de voorkeur geeft  aan ecologische producten, is het belangrijk dit te communiceren met jouw (potentiële) klanten. Je zal merken dat je een ander type klanten zal aantrekken. Je kan je onderneming differentiëren door productkeuze, materialen, werkwijze, winkelinrichting, …

Marketingbeleid

Als ondernemer heb je een doelstelling voor ogen zoals het behalen van een specifiek marktaandeel of een jaaromzet van x euro, … Deze elementen vind je terug in het ondernemingsplan.

Het marketingplan is gericht op het realiseren van de doelen die vermeld staan in het ondernemingsplan.  Het omvat een gedetailleerd overzicht van hoe je je doelen zal bereiken: binnen welke termijn en met welke mensen en middelen.

Enkel op deze manier kan je specifieke acties evalueren en indien nodig bijsturen voor de toekomst.

Gerichte communicatie

Met een opmaak van een marketingplan ga je grondiger en systematischer te werk. Uit de analyses krijg je een beter beeld van de markt waarin je actief bent. Met deze informatie kan je strategische keuzes maken en je focussen op een specifiek product of een klantengroep. Je zal zien dat een gerichte communicatie veel efficiënter werkt en je betere resultaten haalt met eenzelfde budget.

Klantgericht denken

De klant wordt nog vaak vergeten in dit verhaal. Het is belangrijk de behoeften en frustraties van de klanten te kennen en hieraan te werken. Tevreden klanten zorgen voor de beste reclame, nl. mond-tot-mond reclame, zowel offline als online. In een marketingplan van Amazing Fish wordt hier  aandacht aan besteed.

Meer weten? Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking…