Wijzigingen kmo-portefeuille vanaf 1/04/2016

De Vlaamse regering heeft de huidige werking van de kmo-portefeuille onder de loep genomen en enkele grondige wijzigingen doorgevoerd die in werking treden vanaf 1 april 2016

Vereenvoudiging

De bestaande pijlers, domeinen, afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat de kmo  – afhankelijk van haar noden en behoeftes – kan inzetten voor opleiding en/of advies. Dit betekent dat u als kmo soepeler kan omgaan met de invulling van de subsidies.

Steunpercentage daalt, de totale jaarsubsidie stijgt

In de toekomstige kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, met een steunpercentage van 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt hier 30%.

Vanaf 1 april 2016

 

Opleiding

Advies

Kleine ondernemingen

Steunpercentage 40%
Steunplafond 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

Steunpercentage 30%
Steunplafond 15.000 euro

 

Meer info op de site van vlaio